نتایج دیدارهای دیشب مقدماتی جام جهانی در قاره اروپا