نایب الزیاره همه دوستان درآستان حضرت سیدالکریم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)الله خدا محمد قران جمعه اسلام یاصاحب الزمان ادرکنی لبیک یازینب لبیک یاسیدعلی مدافعان حرمkhamenei rahbar khameneiامام رضا. تبریز شیراز مشهد اهواز روضه داع