میگویم‌ دوستَت دارم میشِکُفی گلهای باغچه تقلید میکنند! خدا میخندد و‌ میگوید… امان از عشق! #حامد_نیازی