میکسر ، میکسر 500 و 700 کیلویی ، میکسر بتن ، میکسر بلوک ، میکسر موزائیک سازی ، میکسر بلوک سیمانی ، میکسر سنگ


Warning: file_get_contents(http://suggestqueries.google.com/complete/search?output=firefox&client=firefox&hl=en-US&q=%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%B1+%D8%8C+%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%B1+500+%D9%88+700+%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C+%D8%8C+%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%B1+%D8%A8%D8%AA%D9%86+%D8%8C+%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%B1+%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9+%D8%8C+%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%B1+%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%A6%DB%8C%DA%A9+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D8%8C+%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%B1+%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9+%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%8C+%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%B1+%D8%B3%D9%86%DA%AF): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 400 Bad Request in /home/unmjjjjr/public_html/wp-content/themes/fotoya.v3/functions.php on line 13

میکسر 700 کیلوگرمی تولید بتن و بلوک : میکسر بلوک / بتن با قدرت تولید و ساخت 700 کیلوگرم مواد بتنی با موتور سه فاز 10 اسب چینی و گیربکس 185 روان کار و یا دلتا اصفهان ، با تسمه و فولی ، بهمراه چرخ چدنی 16 ، با ضخامت ورق دیواره میکسر 8 میلیمتر و ضخامت ورق کف میکسر 15 میلیمتر ، با دریچه 7 و 8 ، قطر میکسر 140 سانتیمتر و ارتفاع بدنه میکسر 40 سانتیمتر ، با قابلیت نصب موتور و گیربکس از بالا و یا از پائین با توجه به نظر خریدار میکسر

عکس های پیشنهادی:

میکسر میکسر بتن میکسر بلوک میکسر بلوک سیمانی میکسر سنگ میکسر سنگ مصنوعی میکسر موزائیک میکسر موزائیک سازی