. مگه میشه تو این هوا فوتبال بازى کرد! سازمان مربوطه چرا کنسلش نکرده پ،ن: فوتبال بانوان، ورزشگاه تختى @zanan_tosee . #اهواز #خوزستان #خاک #گردوخاک #اهواز_هوا_ندارد