مکرون ، ملوان شدرییس جمهموری فرانسه ضمن بازدید از یک زیر دریایی با پوشیدن لباس خدمه این کشتی با آنها عکس یادگاری گرفتصرفاجهت اطلاع:t.me/joinchat/AAAAADusqB4mRm3mvPXhng