میگفتن چرا تو این وضعیت جرات ندارى و عکس آقارو نمیزارى !! میخواستم همه زورتونو بزنید بعد بزارم