. موی بلند، زنانه است! ولی بلند ماندنش یک مرد میخواهد… . امیر مهدی زمانی . Model by @aim masi00