من کُنْتُ مَوْلاهُ فَهذا عَلی مَوْلاهُ، آگاه باشید! آن که من سرپرست اویم، پس این علی سرپرست #پیامبر _خطبه ی غدیر . . دست‌هایت را که در دستش گرفت آرام شد تازه انگاری دلش راضی به این اسلام شد دست‌هایت را گرفت و رو به مردم کرد و گفت: مومنین! …