من نیز چو خورشید دلم زنده به عشق است راه دل خود را نتوانم که نپویم … هر صبح در آیینه ‌ی جادویی خورشید چون می ‌نگرم او همه من، من همه اویم … •