من تا همین الان داشتم ورزش میکردم ☺️ عالى بود ☺️ از خودم بدجورى راضیم از لحاظ آمادگى