مقایسه آرای وزرای دو کابینه حسن روحانی |آخوندی، سلطانی‌فر، زنگنه، علوی، ظریف و ربیعی رای بیشتری نسبت به چهارسال پیش کسب کردند