مصرف سالاد یک ساعت قبل از غذا علاوه بر کاهش پرخوری، به کاهش استرس نیز کمک می کند