مصدومیت مرگبار دروازه‌بان تراکتورسازی و نبود آمبولانس‌بعد از حدود۲۵دقیقه آمبولانس به ورزشگاه رسید و دروازه‌بان را در حالی که بیهوش بود و به سختی نفس می‌کشید به بیمارستان منتقل کرد