مسی با عشق 9 سالگیش ازدواج کردعلاوه بر فوتبالش، وفاداریش هم جزو نوادره…#کانال_ایرانیان