مسابقه جالب خوردن ۷۲ هادت‌داگ در ۱۰ دقیقهمشاهده مطلب در وب سایت صرفا جهت اطلاع ( لینک زیر )http://sje.ir/?p=26503