مخاطبان بی بی سی این تصاویر را ازآلودگی هوای امروز صبح تهران برای ما فرستاده اند. . ویدیو مربوط به بزرگراه چمران نزدیک خروجی پل مدیریت است و عکس ها مربوط به خیابان اندرزگو