محرم ماه آن عبد خدامحرم اسرار آن هستی فزامحرم ماهی که در آن ریختندمیان کربلا خون خداپیشاپیش عرض تسلیتبه مناسبت فرا رسیدن ایام محرم