مارکاتا پای مرگ برای حفظ جایگاهم خواهم جنگیدصحبت های ناواس در کاستاریکاآلمان قهرمان جام کنفدراسیون ها شد؛ پرتغال در رده سوم@Football20