لیونل مسی، باقیمانده غذا و نوشیدنی مراسم عروسی اش را به یک سازمان خیریه اهدا کرد[email protected]_channel