لینک کانال در بیو پیچ قرار دارد . دوستان بیشترفعالیت ما توکاناله وپستام، عضوکانال بشیدبدبود لفت بدید ممنون بخاطردرخاست شماکانال زدم امیدوارم حمایت کنیدلینک کانال بالا صفحه بیو هست عمل نکرد دایرکت بدید دوباره لینک وبفرستم!!! در هیاهوی شلوغی های زندگی

لینک کانال در بیو پیچ قرار دارد .
دوستان بیشترفعالیت ما توکاناله وپستام، عضوکانال بشیدبدبود لفت بدید ممنون بخاطردرخاست شماکانال زدم امیدوارم حمایت کنیدلینک کانال بالا صفحه بیو هست عمل نکرد دایرکت بدید دوباره لینک وبفرستم!!!
در هیاهوی شلوغی های زندگی