لخت شدن موژان طاهر کارگردان زن ایرانی اطراف برج میلاد

برهنه شدن موژان طاهر کارگردان زن ایرانی اطراف برج میلاد موژان طاهر کارگردان زن ایرانی به شیوه فمنیسم ها در تهران و اطراف برج میلاد برهنه شد

متاسفانه شیوه ای جدید از اعتراض که از فمنیسم افراطی سر میزند یعنی برهنه شدن زن و نوشتن شعارهای اعتراضی بر روی بدن لخت زن در ایران نیز رسوخ کرده و این بار کارگردان زن ایرانی موژان طاهر با برهنه شدن در اطراف برج میلاد عکس و فیلم از خود منتشر کرد .
موژان طاهر

موژان محمد طاهر که نام و نشان کمی در هنر نیز دارد با برهنه شدن در اطراف برج میلاد و نوشتن شعارهایی بر بدن خود به قول خود قصد اعتراض به حقوق زنان دارد .

موژان طاهر چندین بار دست به برهنه شدن در اطراف برج میلاد زده و با انتشار عکس و فیلم برهنه شدن خود قصد آزادی دارد .

وی در مورد برهنه شدنش گفته است که دیگر نمیخواهد برده بماند اما سوالی که برای مردم ایجاد میشود این است که آیا با برهنه شدن زنان از بردگی خارج میشوند و اصلا اساس بردگی زن به استفاده جنسی از وی می باشد که موژان محمدطاهر با برهنه کردن خود بیشتر خود را برده کرده است .

برهنه شدن موژان محمدطاهر
موژان محمدطاهر

شیوه اعتراضی موژان محمدطاهر با لخت کردن خود در اعتراض به حقوق زنان کاری مزحک و غیر قابل درک می باشد .

در مورد حقوق زنان در ایران و اللخصوص نظام جمهوری اسلامی ایران بسیار تلاش شده و همیشه یکی از مهم ترین اولویت های سیاسیون و دولت های بر سر کار آمده در ایران حمایت از حقوق زنان و دختران ایرانی بوده و می باشد .

برخی از زنان لخت شدن را حقوق زن ایرانی میدانند در صورتی که کاملا پیداست که این موضوع فقط برای شهوت رانان و چشم چرانان آزادی ایجاد میکند و جالب اینجاست که این دسته از زنان که تعداد بسیار کمی از زنان ایرانی را تشکیل میدهند همیشه از جانب تمام زنان ایران این مسائل را مطرح میکنند و خود را نماینده کسانی میدانند که اصلا از عروسک شدن و بازیچه شدن برای ارضای جنسی شهوت پرستان راضی نیستند .

برهنه شدن موژان محمدطاهر
موژان طاهر

این روزها شیوه اعتراض لخت شدن دختران و زنان و نوشتن شعار بر روی بدن میان فمنیسم ها مد شده است و در جای جای دنیا با این حرکات آشوب ها و جنجال های بسیاری را به پا میکنند .

این شیوه اعتراضی فمنیسم ها بارهای بار در جای جای دنیا با برخورد قانونی نیروی پلیس صورت گرفته و به شدت مورد انتقاد مردم کشورهای دنیا بوده و به هیچوجه مورد قبول مردم دنیا نمی باشد .

حال باید دید مقامات ایرانی در برخورد با این گونه اتفاقات که در هیچ کجای دنیا قابل تایید نیست چه برخوردی خواهند داشت .

عکس های پیشنهادی:

زن برهنه در برج میلاد کلیپ زن برهنه برج میلاد لخت شدن در تهران ماجرای زن برهنه روبروی برج میلاد