قیمت بلیت‌های دیدار الهلال و پرسپولیس؛جایگاه معمولی: ۳۱ هزار تومانجایگاه ویژه: ۱۸۰ هزار تومانجایگاه وی آی پی: ۵۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان