فهرست برنامه های تلویزیون فارسی بی بی سی؛ سه‌شنبه هفتم شهریور