فهرست برنامه های تلویزیون فارسی بی بی سی؛ پنج‌شنبه دوم شهریور