فعالیت پارکبان‌ها در تهران غیرقانونی استرئیس کمیته عمران شورای شهر تهران:حضور پارکبان‌ها در سطح شهر غیرقانونی است و مردم نباید وجهی به آنها پرداخت کنند.fna.ir/[email protected]