فریبا نادری و همسرشون خانم فریبا نادری باردار هستند و به زودی فرزندشون به دنیا میاد. @bartarpix فریبا نادری فریبانادری بازیگر سینما عکس فیلم