فرق ترک تحصیل من و بقیه… قابل توجه کنکوریهایی که نتیجه دلخواه نگرفتن دنیا به آخر نرسیده و ادامه داره #طنز #خنده