فرشاد احمدزاده و شجاع خلیل زاده با حضور در مجموعه شهید کاظمی، برنامه فیزیوتراپی و تمرین اختصاصی خود را خارج از زمین، طبق برنامه کادر پزشکی باشگاه پرسپولیس دنبال کردند.┅┅┅┅➲ @Football120➯Join Us