فردی کانادایی که همنام عامل تیراندازی لاس و گاس است در شبکه های اجتماعی مورد هجوم کاربران خشمگین قرار گرفت[email protected]