فردا روز خوبیه آهنگ: @mehdiniarashid . موزیک در کانال تلگرام موجود مى باشد . #اهواز #خوزستان #پل_کابلى #سیلو #کارون