عکس های باورنکردنی از خرید جوان استقلالباشو از همان اول کوچک بود!