عکس نوشته از مهدی یراحی ،میدونی تو این روزا چقد از زندگی سیرم…

ترانه گرافی شعر گرافی عکس نوشته فراموشی مهدی یراحی