عنکبوتی به نام SilkHenge Spider یک ساختار شبیه استون‌هنج می‌سازد که از تخمهاش محافظت کندصرفاجهت اطلاع:t.me/joinchat/AAAAADusqB4mRm3mvPXhng