عملکرد تیته در ۱۲ بازی به عنوان مربی برزیل۱۱ برد۱ باخت۳۱ گل زده۳ گل خورده۹ کلین شیت┅┅┅┅➲ @Football120➯Join Us