علی پوراحمد در نمایی از فیلم Red Tigers

عکس علی پوراحمد کارگردان هالیوود