عشق یعنی……

عشق یعنی ، عشق یعنی وقتی که ، عشق یعنی یه پلاک ، عشق یعنی فریدون آسرایی ، عشق یعنی فریدون ، عشق یعنی چی ، عشق یعنی حالت خوب باشه ، عشق یعنی تو ، عشق یعنی مستی و دیوانگی ، عشق یعنی داداش ، عشق یعنی......