عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است دادن سر نه عجب، داشتن سر عجب است #محسن_حججی رزمنده دلاور وغیوری که دیروز عکس اسارتش در صفحات مجازی نشرمیشد بشهادت رسید. #هنیألک_الشهاده