طولانی ترین فیلم جهان بع بع لند در سال 2017 به نمایش در می آید. این فیلم 8 ساعته تنها شامل صحنه های طولانی چرای گوسفندان است وکارگردانش امیدوار است رکورد کسل کننده ترین فیلم جهان را بزند[email protected]_ir