طلوع یعنی پس از تاریکی مطلق شکفتن طلوع یعنی سحر بیداری و دیگر نخفتن طلوع یعنی طلوع چشم تو در بی نهایت طلوع یعنی بتابی بر نگاهم بی شکایت سلام صبحتون بخیر وشادی