صبحتون بخیر دوستان آخر هفته بسیار خوبی داشته باشید . . . . . . . . دلنوشته فازسنگین پول پیشرفت دروغ ثروت عشق علاقه دوستی مهم بودن باارزش احساس محبت مخاطب خاص غرور سرنوشت گذشته آینده موفقیت دستیابی حکایت شکست رشد زندگی هدف خدا