شیشه مام را دور نیندازید !آن را بشویید و کرم مرطوب کننده در آن بریزید و استفاده کنید؛ علاوه بر اینکه کرم بهتر جذب پوستتان میشود، پوستتان را ماساژ هم میدهد