شما هم می توانید در تحقق آرزوی فاطمه نقشی ایفا کنید فقط کافیست روز ۲۹ مهرماه ساعت ۱۶ در در کافه گالری ۲۸ حضور داشته باشید اطلاعات و هماهنگی :09167707873 @28.cafegallery @28.cafegallery