شما عزیزان ، میتوانید دى وى دى فیلم نگار را از فروشگاه هاى معتبر تهیه و تماشا کنیدمن را روی عکس هایتان با دی وی دی نگار تگ کنید، تا عکس ها را با نام شما در استورى قرار دهم