شفر امشب قرار بود به برنامه ٩٠ برود و مقابل عادل فردوسی پور بنشیند اما مدیران استقلال با حضور شفر در این برنامه مخالفت کرده اند/ خبرورزشیصرفا جهت اطلاع:[email protected]_jahate_ettela