شعله بکش بر شب تکراری‌ام؛ مرده‌ی اینگونه خود آزاری‌ام… #علیرضا_آذر