شرکت رضوانی این ماشین لامصبو ساخته (تانک) و تو ایران تازه میخوان تولید پرایدو متوقف کنن :||Join → @Aparat_Tv