. شروع فاز اول جمع آورى قلیان در بلوار فرودگاه اهواز نظرتون در این مورد بیان کنید عکس: @alireza.mohammadi.7 . #ایران #خوزستان #اهواز #قلیان #پارک_ساحلى #iran #khouzestan #ahvaz #hookah