شایان مصلح:خیلی خوشحالم که انتخابم پرسپولیس بوده است و از حضور در این تیم لذت می برمامیدوارم لطف خدا شامل حالمان شود تا بتوانیم دل هواداران را با عملکردمان شاد کنیم