شاید نتونى حرف دلت رو بگى ولى همیشه یه آهنگ هست که اینکارو واست میکنه